Get Adobe Flash player
Poniedziałek, 09 drudnia 2019 r.• imieniny: Leokadii, Wiesławy

postheadericon Regulamin

PortalEurokwatery.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnymprezentuj?cymog?oszenia firm oferuj?cych us?ugi noclegowe z terenu ca?ej Polski.

1. Firma/Osoba, ktrazamierza doda? doserwisu Eurokwatery.pl swojeog?oszeniepowinna dokona? bezp?atnej rejestracji (brak rejestracji powoduje niemo?liwo?? p?niejszej edycji i dokonywania zmian w og?oszeniu).

2. Wpisu w serwisie mo?e dokona? ka?dy zainteresowany podmiot.

3. W okresie trwania promocji ka?dy ma mo?liwo?? skorzystania zrabatu

- promocja trwa od dnia 10.07.2013 do 30.07.2013.

4. Wpis jest dodawany na okres 365 dni.

5. Podmiot zamieszczaj?cy ofert? ma obowi?zek przestrzegania polskiego prawa oraz oglnie przyj?tych norm

6.Zgadzasz si?, ?e Wydawca serwisu Eurokwatery.pl zastrzega sobie wy??czne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania u?ytkownikw.

U?ytkownicy odpowiedzialni s? za regularne przegl?danie tych warunkw oraz zastrze?e?, a nast?puj?ce po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest rwnoznaczne z ich akceptacj?.

7. Dodaj?c wpis w pe?ni akceptujesz niniejszy regulamin.

W pe?ni akceptujesz, ?e wydawca udost?pnia witryn? Eurokwatery.pl tak? jaka jest.